Search
ลงโฆษณา
  • Language
    • ThaiThai
    • USAEnglish

เกี่ยวกับ : เอ็ม เอ็ม เพาเวอร์ อิเลคทริค บจก.

เอ็ม เอ็ม เพาเวอร์ อิเลคทริค บจก.

รับซ่อม ACB รับซ่อมเบรกเกอร์ Test ACB, Air circuit ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ตรวจสอบระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า, บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า         ผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม มานานกว่า 17 ปี ให้บริการตรวจสอบทดสอบระบบไฟฟ้า Test ACB , Test Air Circuit Breaker Relay Protection ทุกระบบทุกยี่ห้อ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน PM: RMU, MDB, TR งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม HV-LV เดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำทั้งในและนอกอาคาร ให้บริการอย่างครบวงจร One stop services รับซ่อมเบรกเกอร์ ซ่อมเบรกเกอร์อย่างเชี่ยวชาฐ บริการซ่อมเบรกเกอร์ไฟฟ้า

        เรามีวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคและเครื่องมือ เครื่องทดสอบผ่านการสอบเทียบ และอุปกรณ์ สามารถดำเนินการเองได้ทั้งระบบ พร้อมแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันที หากคุณประสบปัญหา เช่น มีปัญหาระบบไฟฟ้า ขาดที่ปรึกษา ขาดผู้ดูแล มีผู้ดูแลระบบไฟฟ้าแต่ประสบการณ์น้อย เปลี่ยนผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบ่อย ขาดเครื่องมือตรวจสอบ แก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่อง แก้ไขไม่จบที่เดียว   
Photos